Osnovno obrazovanje

Osnovna škola radi po Nastvanom planu i programu predviđenom za učenike s oštećenjem sluha. Pored odgojno – obrazovnih ciljeva paralelno se provodi individualna rehabilitacija slušanja i govora u savremeno opremljenim kabinetima.