Pomoć Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju

Pomoć Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju

2012 godine načelnik Općine Centar Dževad Bećirević i direktor Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Naim Salkić su 22. juna 2012. godine u Općini potpisali protokol o realizaciji granta budžeta Općine Centar koji je dodijeljen toj obrazovnoj ustanovi.

Riječ je o iznosu od 7.200 KM namijenjenom za nastavak radova na rekonstrukciji fiskulturne sale u Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju (Asima Ferhatovića 2).

Treba spomenuti da je Općina Centar sredinom maja ove godine Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju donirala 10.000 KM za rekonstrukciju sportske sale i nabavku opreme za tjelesni i zdravstveni odgoj. Međutim, ta sredstva nisu bila dovoljna kako bi radovi u potpunosti bili završeni, pa je prilikom rebalansa ovogodišnjeg općinskog budžeta odlučeno da se dodatnim sredstvima pomogne kako bi đaci već u novoj školskoj godini mogli koristiti potpuno obnovljenu i opremljenu fiskulturnu salu.

-Veliko hvala načelniku i Općini Centar na pomoći koju pruža Centru za slušnu i govornu rehablitaciju. Sigurno je da će nam dodatna finansijska sredstva biti dovoljna kako bi završili planirane radove– rekao je direktor Naim Salkić.

Potpisivanju protokola prisustvovala je Zakira Šero, pomoćnica načelnika za kulturu, obrazovanje i sport.

 

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju u Sarajevu je osnovan 1946. a pod sadašnjim imenom radi od 1994. godine. Osnovna djelatnost Centra je: dijagnostika, opservacija, rehabilitacija te odgoj i obrazovanje kao i osposobljavanje djece i omladine oštećenog sluha i govora. Obrazovni proces obuhvata predškolsko, osnovno i srednjoškolsko obrazovanje i odgoj djece i omladine, kao i vanredno obrazovanje odraslih lica oštećenog sluha i govora. Za maksimalno zalaganje i postignute rezultate u radu Centar je 2005. godine dobitnik Šestoaprilske nagrade Grada Sarajeva.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *