Upis djece u predškolski odjel

Upis u predškolski odjel vrši se tokom cijele godine, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i provedbenim aktima koji regulišu djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja. redškolski odgoj i obrazovanje je integralni dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sistema.

Upis učenika u srednju školu

Školski odbor utvrđuje prijedlog plana upisa učenika u prvi razred srednje škole i dostavlja ga Ministarstvu. Upis u Centar vrši se tokom cijele školske godine na osnovu nalaza i mišljenja komisije za upis centra nakon završenog opservaciono-dijagnostičkog procesa.

AKTUELNOSTI

OBAVJEŠTENJA