Napomena

Prijavu korupcije možete izvršiti i putem kutije za prijavu korupcije
koja se nalazi u prizemlju škole (objekat A)