Rukovodstvo Vijeća roditelja – šk.2019/2020. god.
Predsjednik Vijeća roditelja Fikreta Ćehović II razred
Zamjenik Amira Škrijelj VIII razred
Zapisničar Nevena Agić sekretar Centra

 

r.br. Vijeće roditelja Razred
Ime i prezime roditelja
1. Karamujić Kenaid I
2. Fikreta Ćehović II
3. Edina Lukovac II/III
4. Mujo Čimpo IV
5. Amra Ćoralić V
6. Driton Azemlahaj VI
7. Mesud Islami VII
8. Amira Škrijelj VIII
9. Tijana Kostić IX
10. nema predstavnika I i III krojač
11. Rukija Durak II i III gt, II al
12. Mehmed Ramić IV gt i I kuh.
13. Bagarić Dijana IV pkr,IVpknj i III ptap.
14. Aida Omeragić PO