Rukovodstvo Vijeća roditelja – šk.2019/2020. god.
Predsjednik Vijeća roditelja Sadina Islamagić VIII razred
Zamjenik Mujo Čimpo  V razred
Zapisničar Nevena Agić sekretar Centra

 

r.br. Vijeće roditelja Razred
Ime i prezime roditelja
1. Sead Kojić Predškolski odjel
2. Vernesa Atić I1 i  II2
3. Jasmina Pamuk II1
4. Dženana Franković III1
5. Alma Dautbegović Voloder III2 i IV1
6. Mujo Čimpo V
7. Kenaid Karamujić VI
8. Azemlahaj Driton VII
9. Sadina Islamagić VIII
10. Amira Škrijelj IX
11. Zilha Ramić I/II  SSŠ  (PZ)
12. Rukija Durak III/IV (SŠ)/III (SSŠ)
13. Monika Mikonjić I/II   (SSŠ)