Rukovodstvo Vijeća roditelja – šk.2022/2023. god.
Predsjednik Vijeća roditelja Aida Kadrija I razred SSŠ
Zamjenik Fikreta Čehović  III2 i IV1 razred
Zapisničar Dženana Hergić sekretar Centra

 

r.br. Vijeće roditelja Razred
Ime i prezime roditelja
1. Predškolski odjel
2. Eldina Raščić I1
3. Sead Kojić I2 i II2
4. Roni Miftar I3 i II3
5. Durić Edina II1 i III1
6. Minela Godinjak IV1
7. Fikreta Čehović V1
8. Stanar Dragica VI1 i VIII1
9. Čimpo Mujo V2 i VII1
10. Franković Dženana IX1
11. Aida Kadrija I1 SSŠ
12. Fikreta Ćehović I1, II1  SSŠ
13. Amira Škrijelj IIa SŠ i II1 i III1 SSŠ
14.

15.

Mehmed Ramić

Sedina Islamagić

III2 i IV1 SSŠ

I2 i II2 SSŠ