Rukovodstvo Vijeća roditelja – šk.2018/2019. god.
Predsjednik Vijeća roditelja Sadina Islamagić VI razred
Zamjenik Driton Azemlahaj V razred
Zapisničar Mujo Čipmo III razred

 

r.br. Vijeće roditelja Razred
Ime i prezime roditelja
1. Anela Talam, I razred I
2. Aida Omeragić, II razred II
3. Mujo Čimpo, III razred III
4. Kenaid Karamujić, IV razred IV
5. Driton Azemlahaj, V razred V
6. Sadina Islamagić, VI raured VI
7. Aida Manjušak, VII razred VII
8. Naila Njemčević, VIII razred VIII
9. Zilha Ramić, IX razred IX
10. Rukija Durak I
11. Dijana Bagarić II
12. Nizaheta Bećirević III
13. Boris Simatović IV
14. Minela Hubijar PO