Rukovodstvo Vijeća roditelja – šk. 2023/2024. god.
Predsjednik Vijeća roditelja Aida Kadrija II1 razred SSŠ
Zamjenik Sead Kojić II1 razred OŠ
Zapisničar Dženana Hergić sekretar Centra

 

r.br. Vijeće roditelja Razred
Ime i prezime roditelja
1. Predškolski odjel
2. Čengić Hana I1/III2
3. Sead Kojić II1
4. Žilić Saida II2
5. Hasanović Mirnesa III1/IV1
6. Minela Godinjak V1
7. Hasibović Tarik V2/VII1
8. Čengić Edin VI1
9. Lukovac Edina VI2
10. Lojić Namira VIII1/IX1
11. Čimpo Mujo VIII1
12. Škrijelj Amira Ia/IIIa SŠ
13. Kadrija Aida II1  SSŠ
14.

15.

Buza Samra

Ustavdić Alma

I1/II2  SSŠ

II2/III2/IV1   SSŠ