ELEKTROAKUSTIČKA OPREMA

Ovi aparati imaju mogućnost prenošenja niskih frekvencija, uključujući i infra zvuk, a pomoću posebnih sistema filtera i pojačala omogućeno je odabiranje optimalnog slušnog polja (kombinacija optimalnih formi frekvencije, intenziteta i vremena) i optimala glasova (oktavno ili uže frekvencijsko područje karakteristično za percepciju pojedinog glasa).

Verboton G10, aparat namjenjen za grupni rad

Verboton G20, aparat namijenjen za individualni rad

Verboton G30

Digitalni logopedski set BEHRINGER

Vibraciona daska

Bežični set mikrofon

Slušalice i vibrator