U okviru odgojno-obrazovnih nivoa rada Centra realizira se redovna nastava u osnovnoj školi.

Nastava u osnovnoj školi je organizirana prema pedagoškim standardima i normativima i u skladu sa zakonskim propisima.

Nastava se izvodi u odjeljenjima jednog ili kombinovanog razreda, zavisno od broja učenika u školskoj godini.

U osnovnoj školi Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo se realizuju edukacijsko-rehabilitacijski programi kojima su obuhvaćena djeca s oštećenjem sluha i govora i djeca s teškoćama u govorno-jezičnom razvoju.

Nastava u osnovnoj školi Centra se realizuje prema  Nastavnom planu i programu devetogodišnje osnovne škole za učenike oštećenog sluha i govora.

Nastava se realizuje prema rasporedu časova i počinje od 8:30 sati.

Svakodnevni edukacijsko-rehabilitacijski program obogaćen je audio-vizuelnim postupcima (igra-situacija-dramatizacija) temeljen na multisenzorici (senzorna integracija) i spaciocepciji (pokret i prostor).

Uz edukacijske sadržaje, koji slijede programe redovnih osnovnih škola, te na osnovu programa za slušno oštećene učenike, provode se i programi (individualni i grupni) rehabilitacije slušanja i govora u savremeno opremljenim kabinetima po verbotonalnoj metodi.

Individualna i grupna rehabilitacija se realizira u toku trajanja redovne nastave i  prilagođena je učenicima, njihovim potrebama i mogućnostima.

U radu sa učenicima je zastupljenija metoda totalne komunikacije (oralni govor, znakovni jezik, očitavanje govora sa usta i lica sagovornika).

Fonetski ritmovi predstavljaju niz pedagoških postupaka u verbotonalnoj metodi koji se temelje na fonetskim i akustičkim karakteristikama glasova govora te na tijelu kao njihovom ostvarenju u prostoru.

Fonetske ritmove čine:

  • stimulacije pokretom (aktivnosti koje se temelje na pokretu radi razvoja slušanja i govora)
  • muzičke stimulacije (upotreba muzičkih elemenata radi stimuliranja razvoja slušanja i govora)

Uz odgojno-obrazovne programe i posebne rehabilitacijske postupke učenici sudjeluju u različitim vannastavnim aktivnostima gdje mogu razviti svoje interese i sposobnosti birajući između: likovne, literarne, recitatorske, sportske, ritmičke sekcije i orkestra. Učenici Osnovne škole Centra osvajaju nagrade na brojnim konkursima i takmičenjima iz oblasti literarnog, likovnog stvaralaštava, filma, te sporstkih aktivnosti, što nas čini posebno ponosnim.

 U Centar su upisani učenici iz različitih gradskih općina, kao i iz drugih Kantona.