U Centru se organiziraju vannastavne aktivnosti učenika radi razvijanja njihovih stvaralačkih sposobnosti i sticanja radnih navika i vještina.

Zadaci i programski sadržaj vannastavnih aktivnosti utvrđuju se godišnjim programom rada, u skladu sa pedagoškim standardima i normativima i pravilima Centra, a ostvaruju se putem sekcija, klubova, grupa, učeničkih zadruga, projekata i drugih oblika i unose se u raspored časova sačinjen za te oblike nastave.

Raspored realizacije vannastavnih aktivnosti za šk.2020/2021

Redni brojNaziv vannastavne aktivnosti Nastavnik koji realizuje vannastavnu aktivnostDan i termin realizacije
1.Orkestar
mlađa grupa
Alma LepirSrijeda
12:25 – 13:05
Orkestar
starija grupa
Alma LepirUtorak
12:25 – 13:05
2.Recitatorska sekcijaArsena Čičkušić Srijeda
12:25 – 13:05
3.Plesna sekcijaAida SečićČetvrtak
12:25 – 13:05
4.Sportska sekcijaDženan PodbićaninPetak
13:00 – 13:40
5.Likovna sekcijaDijana RifatbegovićUtorak
13:10 – 13:50
6.Fonetska ritmika
(djeca predškolskog uzrasta)
Amina PilavSrijeda
12:00 – 12:30
7.Recitatorska sekcija
(Srednja i Srednja stručna škola)
Dženita HrnjičićPetak
13:10 – 13:50
8.Grafička sekcija
(Srednja i Srednja stručna škola)
Emina BorovinaPonedjeljak
13:00 – 13:40
9.Limarska sekcija
(Srednja stručna škola)
Kasim HrustemovićPonedjeljak
8:00 – 8:30

Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom.