U Centru se organiziraju vannastavne aktivnosti učenika radi razvijanja njihovih stvaralačkih sposobnosti i sticanja radnih navika i vještina.

Zadaci i programski sadržaj vannastavnih aktivnosti utvrđuju se godišnjim programom rada, u skladu sa pedagoškim standardima i normativima i pravilima Centra, a ostvaruju se putem sekcija, klubova, grupa, učeničkih zadruga, projekata i drugih oblika i unose se u raspored časova sačinjen za te oblike nastave.

Vannastavne aktivnosti za šk.2021/2022

Redni brojNaziv vannastavne aktivnosti Nastavnik koji realizuje vannastavnu aktivnost
1.Plesna sekcijaAida Šečić
2. Recitatorska sekcijaHanka Daul
3.Ritmička sekcija Sanela Škaljić
4.Historijska sekcijaEdin Mujkanović
5.Likovna sekcijaDijana Rifatbegović
6.Sportska sekcijaDženan Podbićanin
7.Fonetska ritmika (PO)Amina Pilav
8.Arapsko pismoOmer Bajramović
9.Novinarsko-recitatorska sekcijaDženita Hrnjičić
10.Limarska sekcijaKasim Hrustemović
11.Kuharska sekcijaNN

Vannastavne aktivnosti, dodatna i dopunska nastava organiziraju se u online okruženju uz maksimalno korištenje video/audio poziva u aktivnoj interakciji nastavnika sa učenikom.