U Centru se organiziraju vannastavne aktivnosti učenika radi razvijanja njihovih stvaralačkih sposobnosti i sticanja radnih navika i vještina.

Zadaci i programski sadržaj vannastavnih aktivnosti utvrđuju se godišnjim programom rada, u skladu sa pedagoškim standardima i normativima i pravilima Centra, a ostvaruju se putem sekcija, klubova, grupa, učeničkih zadruga, projekata i drugih oblika i unose se u raspored časova sačinjen za te oblike nastave.

OSNOVNA ŠKOLA

R.br. NAZIV SEKCIJE VRIJEME ODRŽAVANJA   MJESTO ODRŽAVANJA VODITELJ SEKCIJE
1. Ritmička sekcija      Četvrtak (12:30-13:10) Kabinet br.2. Sanela Škaljić
2. Historijska  Četvrtak (13:10- 13:50) Kabinet historije i geografije Edin Mujkanović
3. Kreativna sekcija  Petak (11:45-12:45) Učionica IV razreda Alma Delić
4. Likovna sekcija         Četvrtak (12:30 do 13:10) Kabinet za likovno   Dijana Rifatbegović
5. Plesna sekcija Srijeda (13:10-13:50)Kabinet za eng.j.Aida Šečić

SREDNJA  ŠKOLA

R.br. NAZIV SEKCIJE VRIJEME ODRŽAVANJA   MJESTO ODRŽAVANJA VODITELJ SEKCIJE
1. Krojačka sekcija Srijeda (13:50 -14:30) Radionica   Nermin Bahtić
2. Limarska sekcija Ponedeljak (13:10-13.50) Radionica Hrustemović Kasim
3. Novinarsko recitatorska sekcija Srijeda (8:00-8:30) Kabinet za maternji jezik Dženita Hrnjičić
4. Sportka sekcija   Srijeda (13:10-13:50)   Sportska sala Dženan Podbičanin

PREDŠKOLSKI ODJEL

R.br. NAZIV SEKCIJE VRIJEME ODRŽAVANJA   MJESTO ODRŽAVANJA VODITELJ SEKCIJE
1. Fonetsko-ritmička sekcija srijedom (11:40– 12:20) Prostorije PO Amina Pilav