U Centru se organiziraju vannastavne aktivnosti učenika radi razvijanja njihovih stvaralačkih sposobnosti i sticanja radnih navika i vještina.

Zadaci i programski sadržaj vannastavnih aktivnosti utvrđuju se godišnjim programom rada, u skladu sa pedagoškim standardima i normativima i pravilima Centra, a ostvaruju se putem sekcija, klubova, grupa, učeničkih zadruga, projekata i drugih oblika i unose se u raspored časova sačinjen za te oblike nastave.

OSNOVNA ŠKOLA

R.br. NAZIV SEKCIJE VRIJEME ODRŽAVANJA   MJESTO ODRŽAVANJA VODITELJ SEKCIJE
1. Ritmička sekcija      Četvrtak (12:30-13:10) Kabinet br.2. Sanela Škaljić
2. Recitatorska sekcija   Ponedjeljak (12:25- 13:25) Učionica za BJK Dženita Hrnjičić
3. Orkestar   Ponedjeljak (12:30-13:10)         Utorak (12:30-13:10)   Kabinet Alma Lepir
4. Likovna sekcija         Četvrtak (12:30 do 13:10) Učionica 1 razreda   Belma Hamzić

SREDNJA  ŠKOLA

R.br. NAZIV SEKCIJE VRIJEME ODRŽAVANJA   MJESTO ODRŽAVANJA VODITELJ SEKCIJE
1. Krojačka sekcija Utorak (14:00 -14:40) Radionica   Nermin Bahtić
2. Limarska sekcija Ponedeljak (13:10-13.50) Radionica Hrustemović Kasim
3. Recitatorska sekcija Srijeda (8:00-8:30) Kabinet br. 2   Krdžalić Enisa
4. Kuharstvo Utorak (12:30-13:30)   Merjema Ljevaković
5. Fudbalska sekcija   Srijeda (13:10-13:50)   Sportska sala Dženan Podbičanin

PREDŠKOLSKI ODJEL

R.br. NAZIV SEKCIJE VRIJEME ODRŽAVANJA   MJESTO ODRŽAVANJA VODITELJ SEKCIJE
1. Fonetsko-ritmička sekcija srijedom (11:40– 12:20) petkom (10:30 -11:10) Prostorije PO Amina Pilav i Arsena Čičkušić