U Centru se organiziraju vannastavne aktivnosti učenika radi razvijanja njihovih stvaralačkih sposobnosti i sticanja radnih navika i vještina.

Zadaci i programski sadržaj vannastavnih aktivnosti utvrđuju se godišnjim programom rada, u skladu sa pedagoškim standardima i normativima i pravilima Centra, a ostvaruju se putem sekcija, klubova, grupa, učeničkih zadruga, projekata i drugih oblika i unose se u raspored časova sačinjen za te oblike nastave.

Vannastavne aktivnosti za šk. 2023/2024. godinu

Redni brojNaziv vannastavne aktivnosti Nastavnik koji realizuje vannastavnu aktivnost
1.Mali informatičariBelma Hamzić
2. Eko-BontonDzeneta Nurkanović
3.Školska saobraćajna patrola Arsena Čičkušić
4.Ekološka sekcijaMerjem Ahmetović
5.Likovna sekcijaDijana Rifatbegović
6.Ritmička sekcija Sanela Škaljić
7.Sekcija DomaćinstvoMaja Srzić
8.Recitatorska sekcijaDženita Hrnjičić
9.Fudbalska sekcija Dženan Podbičanin
10.Dramska sekcijaEdisa Kalajac
11.Limarska sekcijaKasim Hrustemović