Meliha Povlakić- Hadžiefendić Direktor Centra

 

  Nevena Agić Sekretar
Fikreta Karavdić Samostalni referent za plan i analizu
Aida Droce Administrativni radnik

 

  Amela Osmanović Psiholog
Bekir Mujezinović Socijalni radnik
Emilija Deljanin Murtić Medicinska sestra
Pedagog

 

  Odjel za dijagnostiku i rehabilitaciju
Hidajeta Islamović
Behija Muminović
Azra Haverić
Alma Bektić
 Aldijana Pita
Maja Srzić1
Aida Šečić
Alma Lepir

 

  Predškolski odjel
Amina Pilav
Osnovna škola i srednja škola
Belma Hamzić
Esveda Omeragić
Edina Ridžal
Sanela Škaljić
Dženeta Nurkanović
Dženita Hrnjičić
Arsena Čičkušić
Aida Šečić
Edin Mujkanović
Dženan Podbičanin
Omer Bajramović
Dijana Rifatbegović
Emina Borovina
Naim Salkić
Mejrema Ljevaković
Nermin Bahtić
Kasim Hrustemović

 

  Tehničko osoblje
Ekrem Skender
Adis Velić
Nedžiba Bećirović
Šefika Banjanović
Zakira Šejto

 

Spoljni saradnici
Milan Mandilović
Sabina Maglajlija