1. Meliha Povlakić- Hadžiefendić Direktor Centra

 

     
2. Aida Droce Administrativni radnik
3. Nevena Agić Sekretar
4. Fikreta Karavdić Samostalni referent za plan i analizu

 

     
5. Jasna Ćosović Pedagog
6. Amela Osmanović Psiholog
7. Bekir Mujezinović Socijalni radnik
8. Emilija Deljanin Murtić Medicinska sestra

 

  ODJEL ZA REHABILITACIJU I DIJAGNOSTIKU
1. Hidajeta Islamović
2. Behija Muminović
3. Azra Haverić
4. Alma Bektić
5. Edina Ridžal
6. Arsena Čičkušić
7. Hanka Daul
8. Aldijana Pita
9. Maja Srzić
10. Aida Šečić

 

  NASTAVNICI
1. Amina Pilav
2. Arsena Čičkušić
3. Belma Hamzić
4. Esveda Omeragić
5. Edisa Kalajac
6. Amra Helja
7. Sanela Škaljić
8. Alma Lepir
9. Dženita Hrnjičić
10. Dženeta Nurkanović
11. Dijana Rifatbegović
12. Edin Mujkanović
13. Aida Šečić
14. Emina Borovina
15. Naim Salkić
16. Dženan Podbičanin
17. Omer Bajramović
18. Vedrana Delić
19. Mejrema Ljevaković
20. Nermin Bahtić
21. Kasim Hrustemović
22. Alma Delić

 

  TEHNIČKO OSOBLJE
1. Ekrem Skender
2. Adis Velić
3. Nedžiba Bećirović
4. Šefika Banjanović
5. Zakira Šejto

 

SPOLJNI SARADNICI
1. Milan Mandilović
2. Sabina Maglajlija