Školska 2022/2023. godina

     
Meliha Povlakić- Hadžiefendić Direktor Centra

 

  Dženana Hergić Sekretar
Fikreta Karavdić Samostalni referent za plan i analizu
Aida Droce Administrativni radnik

 

  Amela Osmanović Psiholog
Bekir Mujezinović Socijalni radnik
Emilija Deljanin Murtić Medicinska sestra
Pedagog

 

  Odjel za dijagnostiku i rehabilitaciju
Hidajeta Islamović
Behija Muminović
Azra Haverić
Alma Bektić
Edina Ridžal
Maja Srzić
Aida Šečić
Emina Aldžić
AminaPilav

 

  Predškolski odjel
Edisa Kalajac
Osnovna škola i srednja škola
Belma Hamzić
Esveda Omeragić
Merjem Ahmetović
Sanela Škaljić
Anela Talam
Arsena Čičkušić
Selvina Džaferagić
Aida Šečić
Dženeta Nurkanović
Dženan Podbičanin
Omer Bajramović
Dijana Rifatbegović
Dženita Hrnjičić
Emina Borovina
Mejrema Ljevaković
Naim Salkić
Nermin Bahtić
Kasim Hrustemović
Jasmin Marić

 

  Tehničko osoblje
Ekrem Skender
Adis Velić
Nedžiba Bećirović
Šefika Banjanović
Zakira Šejto

 

Spoljni saradnici
Ahmed Katica
Sabina Maglajlija