Svaki oblik nasilja nad učenicima možete prijaviti na e-mail škole: prijava.nasilja.cersig@cersig.edu.ba 

Nasilje nad učenicima možete prijaviti i ANONIMNO na posebnoj formi, klikom na link koji se nalazi – OVDJE

Anonimnu prijavu
nasilja možete izvršiti i korištenjem sandučića povjerenja,
koji se nalazi u prizemlju škole (objekat A)

Telefonskim putem,
nasilje možete prijaviti pozivom na školski broj za prijavu nasilja: 033/211-790
lok.23