r.br. Članovi Školskog odbora  
1. Zijo Ćatić predsjednik, predstavnik Ministarstva
2. Edmir Durić član, predstavnik roditelja
3. Bekir  Mujezinović član, predstavnik radnika
4. Nezira Brigić članica, predstavnik Grada