r.br. Članovi Školskog odbora  
1. Edin Pita predsjednik, predstavnik Ministarstva
2. Edmir Durić član, predstavnik roditelja
3. Bekir  Mujezinović član, predstavnik radnika
4. Kemal Redžić   v.d. član, predstavnik Grada