Raspored zvona

1.čas 8:30 – 9:10
2.čas 9:15 – 9:55
3.čas 10:00 – 10:40
4.čas 10:55 – 11:35
5.čas 11:40 – 12:20
6.čas 12:25 – 13:05
7. čas 13:10 – 13:50

NAPOMENA: Raspored  zvona važi od 12.10.2020.godine prema Uputstvu o organizaciji i realizaciji odgojno-obrazovnog rada u osnovnim i srednjim školama na području Kantona Sarajevo u školskoj 2020/2021.godini za period od 12.10.2020. do 6.11.2020.godine  koje je izdalo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj 11-34-31987-7/20 od 7.10.2020. i Smjernica koje je izdala JU Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo.                                                                                  

                                                                        DIREKTORICA

                                                           Dr.sc.Meliha Povlakić Hadžiefendić