Aktuelnosti

Emira 2

Direktorica Saveza udruženje osoba sa cerebralnom paralizom FBiH, naša draga Prof. dr. Emira Švraka, autorica inkluzivne slikovnice “Ima jedna maca”, poklonila je 50 slikovnica za djecu našeg Centra koja idu u predškolski odjel, uposlenike i biblioteku Centra. Zahvalni smo joj od srca! Inkluziva slikovnica “Ima jedna maca” je nastala u okviru projekta “Senzorna osjetljivost djece predškolskog doba, uloga porodice i art radionice”.