Aktuelnosti

aktiv-direktora-Centar

Dana 19.2.2020. godine, u prostorijama OŠ “Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak”, održan je aktiv direktora osnovnih škola Općine Centar, kojem je prisustvovala direktorica Centra mr.sc. Meliha Povlakić Hadžiefendić. Sastanku su takođe prisustvovali, pomoćnica načelnika Jasmina Fazlić i direktor Centra kulture i mladih općine Centar Armin Omerović. Teme sastanka su bile: takmičenja osnovnih škola, festival osnovnih škola, video nadzor u školama i druga problematika vezana za škole Općine Centar.