Aktuelnosti

aktiv-pedagoga

Dana 29.1.2020. godine u prostorijama Centra za socijalni rad Općine Centar održan je sastanak kojem su prisustvovali pedagozi osnovnih skola Općine Centar, predstavnici Službe za socijalni rad, predstavnici Centra za mentalno zdravlje te predstavnici Policijske uprave sektora saradnje sa lokalnom zajednicom.
Ovo je prvi sastanak koji je održan u okviru obaveznih mjesečnih sastanaka prema Pravilniku o načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrše i stručnog tretmana učenika, a nakon provedenih edukacija nastavnika i stručnih saradnika u svim osnovnim školama. Sastanku je prisustvovala pedagogica Centra Jasna Ćosović.