Aktuelnosti

PREZENTACIJA

Prezentacija analize postupaka procjene djece s teškoćama u razvoju u Federaciji Bosne i Hercegovine održana je 19-20. decembra 2019.godine u Sarajevu, hotel Ibis. Prezentaciji su ispred Centra za slušnu i govornu rehabilitaciju prisustvovale defektolozi Aida Šečić, Dženeta Nurkanović i psiholog Amela Osmanović.