Aktuelnosti

policija5

Dana 13.2.2020. godine uspješno je realizirana edukativna radionica za učenike šestog i osmog razreda u okviru Programa edukacije u osnovnim školama, a u okviru projekta “Lopov uvijek bude otkriven”. Kao što je poznato, ovaj projekat se realizira već treću godinu u okviru projekta “Jačanje tužilačkih kapaciteta u sistemu krivičnog pravosuđa u Bosni i Hercegovini” u organizaciji VSTV-a BiH i uz učešće Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, Federalne uprave policije i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS u svim osnovnim školama KS. Namjera je da se, kroz planirane edukativne sadržaje u okviru plana odjeljenskih zajednica, ojača povjerenje učenika u institucije sistema. Edukativni dio nastave je usmjeren na prevenciju krivičnih djela krađe i džepne krađe, a jedan od dodatnih sadržaja je pokazna vježba rada službenog policijskog psa posebno obučenog da traga i pronalazi skrivene predmete. Osim toga učenici su imali priliku pogledati sredstva i opremu specijalnih jedinica policije. Učenici su pokazali veliki interes za prezentirane sadržaje i aktivno učestvovali u realizaciji teoretskog dijela nastave.
Posjetu i realizaciju edukativne radionice koordinirala je pedagogica Centra.
Zahvaljujemo se policijskim predstavnicima PU Centar, Stari Grad i Specijalnoj jedinici MUP KS.