Aktuelnosti

online

Prema Godišnjem programu rada Centra za šk.2021/2022.godinu, za učenike od 5. do 9.razreda Osnovne škole i učenike Srednje i Srednje stručne škole, planirana je realizacija online nastave u periodu od 01.11.2021. do 05.11.2021.godine.

Djeca Predškolskog odjeljenja i učenici razredne nastave Osnovne škole Centra, nastavu i rehabilitaciju u prethodno navedenom periodu pohađaju u prostorijama škole.

Rehabilitacija sa vanjskim pacijentima u navedenom periodu će se realizovati u prostorijama škole.

Online nastava će se realizovati prema važećem rasporedu časova i održavaće se preko platforme Google Suite for Education/Google Workspace za koju svi učenici, nastavnici i stručni saradnici imaju kreirane i dostavljene pristupne podatke.