Aktuelnosti

Prema Nastavnom kalendaru za šk.2022/2023.godinu, petak, 25.11.2022. godine je neradni i nenastavni dan (Dan državnosti BiH, državni praznik).
U periodu od 28.11.2022. (ponedjeljak) do 2.12.2022. (petak) će se za učenike od 5. do 9.razreda Osnovne škole i srednjoškolce, realizovati prva online sedmica (nastava i rehabilitacija) preko platforme Google Workspace for Education.
Za učenike od 1. do 4. razreda Osnovne škole i djecu Predškolskog odjeljenja u navedenom periodu nastava i rehabilitacija će se odvijati redovno u školi.