Aktuelnosti

OBRAZOVANJE-ZA-SVE

OBRAZOVANJE ZA SVE

Video materijali asistenata/ica u nastavi i članova/ica Mobilnog stručnog tima u Kantonu Sarajevo

Poštovani/e nastavnici/ce, roditelji,S obzirom da je uočena potreba pripreme digitalnih sadržaja za učenike s teškoćama u razvoju, a zbog specifičnosti samih programa i češćeg odsustva navedenih učenika/ca sa nastave zbog zdravstvenih razloga, Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, zajedno sa Homework HUB-om, asistentima/cama u nastavi, članovima/cama Mobilnog stručnog tima Kantona sarajevo, pripremili su obrazovne video sadržaje za poticanje rasta, razvoja i učenja djece u #online okruženju.

Video sadržaji su namijenjeni primarno za djecu s teškoćama u razvoju, ali mogu biti korišteni u radu sa svakim djetetom u skladu sa uzrastom, kapacitetima i interesovanjima. Intencija je da video sadržaji budu korisni učenicima/cama, nastavnicima/cama, odgajateljima/cama, asistentima/cama u nastavi i drugim zainteresiranim subjektima u njihovom odgojno-obrazovnom radu sa djecom, ili bar kao poticaj za osmišljavanje vlastitih ideja.Videi će biti prikazani tokom ove sedmice, počevši sa sljedećim temama:

Sabiranje i oduzimanje – Rješavanje tekstualnih zadataka za osnovnoškolce/ke (Mirela Duraković): https://www.youtube.com/watch?v=3_hwWTVmS-s&t=5s

Razvoj predčitalačkih vještina – predškolska dob (Jasmina Merdžanović): https://www.youtube.com/watch?v=DfDQoJUS6s8

Slikovna slovarica i memorisanje abecede – vježbe za predškolski uzrast i prvačiće (Amina Begić): https://www.youtube.com/watch?v=RDYSLOOWTRQ

Grafomotorika – praktične vježbe i savjeti za roditelje djece predškolske dobi (Stefan Ivanović): https://www.youtube.com/watch?v=IEoNmJksgms&t=3s

Koristimo ovu priliku da se zahvalimo svim učesnicima/cama u kreiranju ovakvih sadržaja, kao i koordinatoricama, profesoricama Lejli Kafedžić i Sandri Bjelan.

Ovo je samo početak aktivnosti, koje planiramo uraditi u narednom periodu, u svrhu modernizacije i digitalizacije obrazovanja, tj. obrazovanja za sve.#obrazovanje2020