Aktuelnosti

3

Web staranica znakovni-jezik.ba je u funkciji. Još uvjek se radi na njenom dorađivanju i dopunjavanju novim rijecčma.
Cilj je do što veći broj populacije uči znakovni jezik.

Rječnik znakovnog jezika dostupan je na linku:

http://znakovni-jezik.ba