Aktuelnosti

volontiranje

Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA su i u ovoj posebno izazovnoj 2020. godini realizovali projekat „Volontiranje je cool“. U ovom projektu su učestvovali i učenici devetog razreda Osnovne škole našeg Centra. Planirane volonterske aktivnosti naši učenici su predstavili u online formi. Naši volonteri su na znakovnom jeziku snimili najčešća pitanja i fraze koje koriste u govoru. Videozapis su prezentovali vršnjacima koji čuju. Cilj ove aktivnosti je bio poticanje i pomoć čujućim učenicima u komunikaciji sa osobama oštećenog sluha i govora. Ideja za ovu aktivnost proizašla je iz iskustva gluhih osoba sa socijalnim okruženjem, gdje je uočeno da socijalno okruženje ne razumije govor gluhih osoba. Koordinatori projekta su bile nastavnice Nurkanović Dženeta i Ljevaković Mejrema. Deseta godišnjica realizacije projekta je proslavljena u online formi 07.12.2020. godine gdje je prezentovana ONLINE GALERIJA VOLONTERIZMA 2020.